17 Липня, 2024

Радіо Онлайн

Ваш Голос Прикарпаття

Регіональне видання Самбірщини

Якість освіти: акредитація освітньо-професійних програм

Поширити

Як повідомили в управлінні Державної служби якості освіти у Львівській області (далі –  управління Служби), з 2022 року в Україні запрацювала процедура акредитації освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, що передбачає застосування нових підходів, цілей та візії освітнього процесу. Йдеться не лише про встановлення відповідності освітньо-професійної програми вимогам законодавства, а насамперед – це підтвердження того, що заклад надає якісні знання здобувачам освіти за пропонованою програмою.

«Сьогодні зростає потреба у високопрофесійних спеціалістах у різних галузях. Украй важливим завданням є створення умов для постійного підвищення якості надання освітніх послуг у закладах фахової передвищої освіти. Якісна фахова передвища освіта має відповідати вимогам часу, суспільства, ринку праці, державним стандартам, повинна орієнтуватися на потреби учасників освітнього процесу, роботодавців та батьків здобувачів освіти.

Акредитація освітньо-професійних програм проводиться для встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою, допомоги закладам освіти у визначенні сильних і слабких сторін. Важливими аспектами акредитації є посилення довіри до фахової передвищої освіти, а також сприяння інтеграції закладів освіти до Європейського освітнього простору», –  каже Валентина ЗАГРЕВА, начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

У Фаховому коледжі Львівського університету бізнесу та права здійснювалася акредитаційна експертиза трьох освітньо-професійних програм «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», «Туризм» зі спеціальності 242 «Туризм».

Для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм сформовані експертні групи із представників управління  Державної служби якості освіти у Львівській області та експертів із числа фахівців, внесених до реєстру експертів Державної служби якості освіти України (далі –Служба).

Фахівці управління Служби під час виїзду до закладу освіти оглядають освітнє середовище, його матеріально-технічне забезпечення, уточнюють дані, які зазначені в документі про результати самооцінювання, проводять зустрічі з учасниками освітнього процесу (керівництвом, педагогами, представниками учнівського самоврядування, роботодавцями).

За підсумками проведених акредитаційних експертиз членами експертних груп будуть складені звіти та сформуються рекомендації щодо вдосконалення якості трьох освіто-професійних програм у Фаховому коледжі Львівського університету бізнесу та права. Безпосередньо в закладі освіти опрацьовувалися чек-листи запитань.

За результатами про­ведення акредитаційної екс­пертизи Акредитаційна комісія Державної служби якості освіти України має повноваження ухвалити одне з таких рішень: про акредита­цію освітньо-професійної про­грами, про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми, про відмову в акредитації освітньо-професійної програми. 

Довідково:

Акредитація освітньо-професійної програми – це діяльність Державної служби якості освіти України щодо оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти, що здійснюється у формі акредитаційної експертизи.

Документи та матеріали для акредитації освітніх програм закладів фахової передвищої освіти подаються через форму на сайті Державної служби якості освіти України за покликанням: https://sqe.gov.ua/diyalnist/akreditaciya/

Ваш Голос Прикарпаття