18 Липня, 2024

Радіо Онлайн

Ваш Голос Прикарпаття

Регіональне видання Самбірщини

Новації в сфері фахової передвищої освіти: акредитація освітньо-професійних програм

Поширити

Однією із актуальних новацій у сфері фахової передвищої освіти на сьогодні є акредитація освітньо-професійних програм, що передбачає вироблення абсолютно нових підходів, цілей та візії освітнього процесу. Йдеться не лише про встановлення відповідності освітньо-професійної програми вимогам законодавства, а й в першу чергу – це якість освітньої діяльності, підтвердження того, що заклад дає якісні знання здобувачам освіти за пропонованою програмою.

Щоб допомогти закладам фахової передвищої освіти, надання відповідей на важливі запитання освітян щодо особливостей процедури акредитації, 26 січня 2022 року, проведено семінар у режимі онлайн для керівників закладів фахової передвищої освіти Львівської області «Акредитація освітньо-професійних програм: що потрібно знати керівникам закладів фахової передвищої освіти».

До заходу долучилася Наталія Вітранюк, в.о. директора департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої і освіти дорослих Державної служби якості освіти України, яка докладно розповіла про акредитацію освітньо-професійних програм, зокрема мету цієї процедури, алгоритм проведення, а також наголосила, що обов’язковими умовами для акредитації є відповідність освітньо-професійної програми й освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою таким критеріям:

  • структура та зміст освітньо-професійної програми;
  • організація прийому на навчання за освітньо-професійною програмою та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти;
  • організація освітнього процесу;
  • контрольні заходи, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та академічна доброчесність;
  • кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми;
  • освітнє середовище та матеріальні ресурси;
  • внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми.

Валентина Загрева, начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області, окреслила основні кроки закладів освіти, що виявили бажання акредитувати освітньо-професійні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти, а також розповіла про особливості роботи  експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи.

Особливостями процедури акредитації є те, що  акредитаційна справа ведеться винятково в електронному вигляді та організовує проведення акредитаційної експертизи уповноважена Службою державна освітня установа. Наразі це Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», фахівці якої мають відповідний досвід в організації проведення акредитації у сфері вищої освіти.

Для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми формується експертна група із представника територіального органу Служби та двох експертів із числа фахівців, внесених до реєстру експертів Державної служби якості освіти України, один з яких призначається керівником групи.

Закладам освіти необхідно проходити акредитацію освітньо-професійної програми, оскільки це: визначення відповідності її вимогам і критеріям оцінювання якості (окрім відповідних програм, ідеться про освітню діяльність закладу в цілому), допомога закладам у визначенні сильних і слабких сторін відповідної програми. Результат акредитації також покликаний підтвердити високий рівень фахової передвищої освіти в Україні, а крім того – сприяти інтеграції наших закладів до Європейського освітнього простору.

Довідково:  

24 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2021 року № 749 «Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти», згідно з яким здійснення процедури акредитації покладено на Державну службу якості освіти України. 

З 17 січня 2022 року Служба розпочала акредитацію освітньо-професійних програм для закладів, які планують випуск у грудні 2021 – лютому 2022 року за новими, вперше започаткованими освітньо-професійними програмами в межах спеціальностей, та неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Процедура триває два місяці з моменту подання заяви до прийняття рішення. Тим закладам освіти, що планують випуск у червні 2022 року й не мають акредитації, рекомендовано подавати документи з березня 2022 року.

Ваш Голос Прикарпаття